Zwembad “De Otter” geeft het zwem ABC volgens de normen van deze tijd! De zwemzaal wordt namelijk gescheiden door een glaswand waardoor u iedere les kunt zien. De instructeurs of instructrices geven in het water les waardoor er een veel betere band is tussen kind en lesgevende. Wij eisen dat een kind goed kan zwemmen en niet alleen zijn mond boven water kan houden!

Aantallen.

Voor het bepalen van het A diploma moet u zoon of dochter 4 badjes doorlopen.

Badje 1: Watervrij worden, beenslag aanleren, op de buik en rug kunnen drijven.

Badje 2: Schoolslag combinatie, enkelvoudige rugslag, begin borst en rugcrawl.

Badje 3: Conditie, zwemmen zonder hulp middelen, volledig borst en rugcrawl leren, watertrappelen.

Badje 4: Door gat heen gaan, drijven, alle slagen perfectioneren voor het A diploma

Wij als zwembad willen het maximale uit het kind halen. We vinden, in tegenstelling tot sommige andere baden, dat een kind goed moet kunnen zwemmen. Kwaliteit is wat we aanbieden en eisen van de kinderen.

Voor reguliere lessen zijn in badje 1 max 8 kinderen. Badje 2 max 11, Badje 3 max 11 en badje 4 max 12.

De eerste les

U bent met uw kind 20 minuten voordat de eerste les begint aanwezig. U meldt zich bij de balie. Daar moet u eerst de lessen betalen voor de resterende periode. Als u dit heeft gedaan krijgt u een zwemtas voor uw kind en worden onderstaande regels aan u uitgelegd. U gaat uw kind nu omkleden in een van de drie kleedkamers, hier zullen ze vervolgens opgehaald worden door een instructeur of instructrice. Uw kind gaat mee en word uitgelegd waar alles is en wat hij wel mag en wat hij niet mag. U mag niet mee de zwemzaal in, maar u kunt wel de hele les achter het raam volgen. Helaas komt het wel eens voor dat uw kind vreselijk huilt, hoe zielig dat af en toe ook is om te zien, blijft u A.U.B. achter het raam en laat onze deskundige mensen dit oplossen. Dit scheelt heel veel tijd in de verdere vorderingen van uw kind.

Betaling

De betaling van de zwemlessen geschiedt per 2 maanden of per maand, keuze aan u en moet vooraf betaald worden. De periode’s zijn januari/februari, maart/april, mei/juni, juli/augustus, september/oktober en november/december. De betaling moet uiterlijk op de 12de van de nieuwe betalingsperiode in ons bezit zijn. Lessen die uitvallen door feestdagen worden niet verrekend. De reguliere lessen kosten € 81,00 per 2 maanden. Als u wilt opzeggen moet u dat doen voordat een nieuwe betalingsperiode begint. Per eerste dag van een nieuwe betalingsperiode zijn de lessen dan gestopt. De zwemlessen kunnen ook afgekocht worden zie “ All-in” zwemmen. (zie all-in)

Afwezigheid of ziekte

Lessen die vervallen door afwezigheid van het kind ( bijvoorbeeld door vakantie) kunnen niet worden terugbetaald of verrekend. Bij ziekte is het eerste uur zwemles, binnen een betalingsperiode, voor eigen rekening. De lessen die uw kind binnen die betalingsperiode ziek is kunnen later ingehaald worden. U moet uw kind wel telefonisch afmelden. De eerste les na de ziekte moet u uw kind weer beter melden en een formulier invullen zodat wij, samen met u, een datum voor de inhaalles kunnen regelen.

De zwemlessen

Uw kind doorloopt voor het behalen van het a-diploma vier badjes. Voor de makkelijkheid badjes 1 t/m 4. Om uw kind te blijven motiveren krijgt uw kind bij overgang naar een nieuw badje een diploma.
Badje 1 naar 2 Kikkerdiploma
Badje 2 naar 3 Vissendiploma
Badje 3 naar 4 Dolfijnendiploma
Badje 4 > A-Diploma

Als uw kind wordt overgezet naar het volgende badje krijgt u dat op het einde van de les van de instructrice of instructeur te horen. U kunt dan bij de balie het diploma ophalen en er word gelijk gekeken of uw kind op de zelfde tijd kan blijven (helaas is dit niet altijd mogelijk). Mocht u nou iets niet begrijpen of een vraag hebben waarom een instructrice of instructeur iets doet, spreek hem nooit aan tijdens een blok wissel. I.v.m veiligheid van de kinderen kunnen wij u op dat moment echt niet te woord staan. Als u een briefje achterlaat bij de balie belt de instructrice of instructeur u zo snel mogelijk terug.

Vakantie en of feestdagen

Er wordt het gehele jaar zwemles gegeven, behalve op feestdagen en tijdens de grote vakantie van Uithoorn. De vervallen lessen op feestdagen worden niet vergoed of ingehaald.

Kijkles

Eens in de twee maanden is er een kijkles. Dit houdt in dat het laatste kwartier van de les naar binnen mag gaan om te kijken. U kunt tevens van dat moment gebruik maken om de instructrice of instructeur te vragen hoe de vorderingen van uw kind zijn.

Tot slot hoop ik dat u en uw kind een fijne tijd hebben en veel zwemplezier !!